Social- og sundhedssektoren

Social- og sundhedssektoren er den største sektor i forbundet, og i FOA Sønderjylland har vi i sektoren ca. 2.600 medlemmer. Sektoren organiserer en lang række forskellige faggrupper.

Sektoren dækker følgende områder:
Ældre- og aktivitetsområdet
Plejehjemsområdet
Sygehusområdet
Psykiatriområdet

Hver funktionsgruppe skal holde sig ajour med, hvad der rører sig inden for netop deres fagområde. Hermed vil vi sikre, at vi politisk arbejder med aktuelle emner.

I løbet af året afholder sektoren en række arrangementer og medlemsaftner med aktuelle emner for alle medlemmer. 

 

Kost- og service er en del af Social- og sundhedssektoren

Område
Kost- og service har ca. 100 medlemmer i FOA Sønderjylland og organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

Køkkenmedarbejdere
Husassistenter
Serviceassistenter
Rengørings- og kantineledere mfl.

Medlemmerne arbejder især på sygehuse, plejehjem og kaserner. Kost- og service arbejder målrettet på, at bidrage til udvikling af arbejdspladserne på kost- og service områder - bedre arbejdsmiljø og større kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder.

Mange af medlemmerne arbejder på fysisk hårdt belastende områder, og det kan aflæses i antallet af arbejdsskader, nedslidning mv.

Strategien er derfor klar for både køkken- og rengøringsarbejde:
- skal organiseres varieret
- kombineres med andre opgaver
- omfattes af uddannelse

Dette skulle gøre det muligt for den enkelte, at fastholde jobområdet som livslang profession.