Social- og sundhedssektoren i FOA Sønderjylland

Social- og sundhedssektoren er den største sektor i forbundet, og i FOA Sønderjylland, har vi i sektoren ca. 2.600 medlemmer. Sektoren organiserer en lang række forskellige faggrupper.

Sektoren dækker følgende områder:
  • Ældre- og aktivitetsområdet
  • Plejehjemsområdet
  • Sygehusområdet
  • Psykiatriområdet
Hver funktionsgruppe skal holde sig ajour med, hvad der rører sig inden for netop deres fagområde. Hermed vil vi sikre, at vi politisk arbejder med aktuelle emner.

I løbet af året afholder sektoren en række arrangementer og medlemsaftner med aktuelle emner for alle medlemmer.