Kost- og servicesektoren i FOA Sønderjylland

Område

Kost- og servicesektoren har ca. 100 medlemmer i FOA Sønderjylland og organiserer personale indenfor følgende faggrupper:
  • Køkkenmedarbejdere
  • Husassistenter
  • Serviceassistenter
  • Rengørings- og kantineledere mfl.

Sektorens medlemmer arbejder især på sygehuse, plejehjem og kaserner. Kost- og servicesektoren arbejder målrettet på, at bidrage til udvikling af arbejdspladserne på sektorens områder - bedre arbejdsmiljø og større kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder.

Mange af sektorens medlemmer arbejder på fysisk, hårdt belastende områder, og det kan aflæses i antallet af arbejdsskader, nedslidning mv.

Strategien er derfor klar for både køkken- og rengøringsarbejde:

  • skal organiseres varieret
  • kombineres med andre opgaver
  • omfattes af uddannelse
Dette skulle gøre det muligt for den enkelte, at fastholde jobområdet som livslang profession.