Miljø

Sikkerhed - Fysisk og Psykisk Arbejdsmiljø - Trivsel og Sundhed

Sikkerhed og sundhed samt et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på medlemmernes arbejdspladser, har en høj prioritet i FOA Sønderjylland. Afdelingen har et miljøudvalg bestående af FOA Sønderjylland arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, hvor der drøftes mange arbejdsmiljøspørgsmål.

Afdelingen afholder desforuden arrangementer, der relaterer til arbejdsmiljøet for vores AMR/TR og medlemmer.

De valgte arbejdsmiljørepræsentanter er afdelingens forlængede arm i forhold til de enkelte arbejdspladser og arbejdsområder vedrørende miljøspørgsmål. De ved hvad der rører sig derude, og derfor er uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanterne og en tæt kontakt til dem af stor betydning for afdelingens miljøsekretær og ikke mindst for vore medlemmer.

Når der opstår arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses ved kilden, står din FOA afdeling parat med råd og vejledning.

Vi kommer gerne ud på arbejdspladsbesøg.

Ved arbejdsskader eller arbejdsbetingede lidelser, tilbyder vi hjælp under hele forløbet arbejdsskaden under hele forløbet.

Vigtigt! Hvis du har været udsat for en arbejdsskade eller vold fra klient/beboer eller pårørende, er det vigtigt at Du kontakter afdelingen så tidlig som muligt i forløbet. Hvis du er udsat for vold fra klient/beboer/pårørende eller andre er det vigtigt at du henvender Dig straks, så vi kan hjælpe dig med at få udredt sagen og hjælpe dig aktiv gennem forløbet.

Det er arbejdsgiverens ansvar at skaden bliver anmeldt, arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdsgiveren analysere hændelsen - men de skal ikke sagsbehandle.

Derfor: BRUG DIN FOA AFDELING

HUSK at enhver er sin egen arbejdsmiljørepræsentant.