FOA Sønderjyllands Målsætning

FOA Sønderjyllands målsætning

Vores berettigelse som afdeling er, at medlemmerne har tillid til, at vi kan levere en professionel service og rådgivning. I FOA Sønderjylland er vi ikke i tvivl om, at medlemmernes opbakning er grundstenen for vores virke.

I erkendelse heraf er vores målsætning derfor, at være det bedste tilbud for de personer, der arbejder inden for FOAs overenskomstområder.

At være bedst til medlemmer er for os et spørgsmål om, at udvise forståelse for den enkeltes konkrete livssituation og være på forkant med medlemmernes behov.

At sikre gode løn og ansættelsesvilkår, samt at skabe et sundt og trygt arbejdsmiljø for medlemmerne, vil altid være hovedhjørnestenene i FOA Sønderjyllands målsætning.

Det fælles afsæt for denne målsætning er, at der tages udgangspunkt i:

• Tillid, tryghed og ordentlighed gennem den personlige kontakt

• Åben og ærlig kommunikation

• Et højt fagligt niveau

• Individuel og effektiv service og rådgivning