Hvad dækker vi?

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund - med 172.000 medlemmer fordelt på 34 afdelinger. Størstedelen er kommunalt ansatte og en mindre del er privat ansatte. Fælles for alle FOAs medlemmer er, at de leverer offentlig service bl.a.:
  • De passer børn
  • Plejer patienter på hospitaler og plejehjem 
  • Slukker brande
  • Yder hjælp og service til ældre og handicappede
  • Kører busser
  • Gør rent og laver mad på sygehuse, skoler, kaserner
  • Vedligeholder bygninger

Faglige områder Geografisk områder  

Sektorer


Haderslev Kommune
Tønder Kommune
Aabenraa Kommune