Generalforsamling i FOA Sønderjylland

FOA Sønderjylland afholder generalforsamling i 4. kvartal 2022.

Datoen for afholdelse vil blive offentliggjort her på siden senere.

Tilmelding til generalforsamlingen kan foretages via aktivitetskalenderen.