Om afdelingen - FOA Sønderjylland

Ledelsen af FOA Sønderjylland, ønsker et positivt samarbejde mellem afdeling, medlemmer, mellemledere, ledere og politikere, som vil være medvirkende til at gøre FOA synlig og velfungerende i lokalsamfundet.

Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet politikker for miljø og sikkerhed, samt sociale politikker. Personalepolitisk håber vi i fællesskab, at FOA Sønderjylland opfattes som en god arbejdsplads, der kan give FOAs medlemmer den optimale service indenfor de afsatte ressourcer.

Hvert år udsendes ny kalender og pjecen "Service information" til alle medlemmer, da bestyrelsen gerne vil arbejde for en udvikling af FOA, og gennem pjecen skabe aktive medlemmer. Hensigten er, at aktive medlemmer kan stille spørgsmål og forventninger til fagforeningen, som fortsat vil skabe den konstruktive og udviklende dialog med vore medlemmer.

Venlig hilsen

Bent Holm Poulsen
Afdelingsformand