Kontingentsatser


Kontingentet til FOA betales månedsvis forud. Du kan betale via PBS eller på det tilsendte girokort.

Restance
Hvis du får dagpenge eller andre ydelser fra FOA, modregner vi det kontingent, som du skylder, og udbetaler resten til dig.

Hvis du ikke betaler kontingentet på forfaldsdagen, får du et rykkerbrev og et nyt girokort med en ny betalingsfrist på tre uger.

Betaler du heller ikke rykkeren, bliver du slettet som medlem af FOA. Skylder du alene efterlønskontingent, bliver du ikke slettet som medlem, men vi framelder dig efterlønsordningen. Det kan betyde, at du ikke kan gå på efterløn.

FOAs lokale afdelinger har forskellige kontingentsatser. Du kan se hvad det koster pr. måned at være medlem:

» Se hvad det koster