Yes, endnu et afslag


--------------------------------------------------------------------------
                  Tænk over hvad du gør, hvorfor du gør det,
                    og hvordan du kan gøre det endnu bedre.
--------------------------------------------------------------------------

Jobsøgning er et fuldtidsjob, der kræver strategi, flid og læring. For at få succes kræves det, at du arbejder med det som sådan.

Nedenfor vil vi komme med nogle anbefalinger og spørgsmål, som du med fordel kan stille dig selv. Her er ingen garantier eller lette løsninger. Væsentligt er det dog, at du bestræber dig på at blive bedre, blandt andet ved at fokusere på din jobsøgningsstrategi.

Situationen nu
Økonomisk afmatning, journalistiske dommedagsprofetier og krigstrusler er ikke ligefrem noget, der øger investeringslysten i erhvervslivet. Mange steder er fokus rettet indad mod rationalisering - og dermed begrænsede nyansættelser / genansættelser.

At verden virker som i oprør gør samtidigt, at færre mennesker end ellers skifter job, da det eksisterende job bliver det faste omdrejningspunkt i tilværelsen.

Det samlede resultatet er færre jobs, flere om buddet og hård konkurrence. At dot-com boblen er bristet gør samtidigt, at sammenligningen mellem omfanget af udbudte jobs før og nu virker endnu voldsommere end ellers.

Annonce-/jobjagten
Jobbet er den målskive, som du skal ramme. Problemet er, at skiven ikke altid er til at se. Den bevæger sig, og kan være mere eller mindre kamufleret. Din annonce- eller jobjagt kræver således, at du går metodisk til værks, hvad angår både koldt og lunkent opsøgende salg.

For det første skal du have en afsøgningsstrategi i forhold til de traditionelle medier, der omfatter mere end blot en sporadisk gennemlæsningen af jobsektionen. Hvilke andre aviser, tidsskrifter og fagblade kunne du tænke dig at "dyrke"? Hvilke elektroniske CV-databaser og jobagenter kunne det være relevant at tilmelde dig? Hvornår og med hvilken frekvens bør du bearbejde dem?

Nogle job annonceres slet ikke - hvordan kommer du i betragtning til dem? Har du sat dig ned og lavet en liste over de virksomheder, du gerne vil arbejde i - og struktureret bearbejdet dem? Alle har et netværk - bearbejder du dit?

Med andre ord, dine antenner skal være ude - helt ude, og du bør gøre det som en del af en velovervejet plan.

Glem shotgun-strategien
Vær opmærksom på at søge realistiske job. Shotgun-strategien (at søge alt fra piccoline til præsident) giver dig måske en fornemmelse af at have udrettet noget. Men det er et selvbedrag at tro, at chancen for succes er ligefrem proportional med antallet af ansøgninger.

Brug i stedet din jobsøgningsarbejdsdag på at analysere jobbet og eventuelt kontakte den rekrutteringsansvarlige med henblik på at diskutere og vurdere, om jobbet sammenholdt med dine kompetencer er interessant / relevant.

Med andre ord, tag dig tid til at sigte, så du ikke kun strejfer målskiven, men derimod rammer så tæt som muligt på bulls-eye.

Afslag på ansøgningen - aktiv kontra passiv jobsøgning
Er du som de fleste typen, der passivt modtager afslag, noterer det i dit system, og derefter mister lidt selvtillid og mod, får du ikke nok ud af dine afslag. Afslag er, som de fejl vi begår, den største kilde til læring.

Afslag er ofte kortfattede og neutrale. Alligevel kan og bør du dog som minimum forsøge at finde årsagen til afslaget ved en kritisk genlæsning af jobannonce og ansøgning med fokus på de implicit og eksplicit formulerede faglige kvalifikationer.

En kort telefonsamtale med den, der har sendt dig afslaget, kan i de tilfælde, hvor du føler, at du 100% opfylder de faglige kvalifikationer, hjælpe dig med at blive bedre til annonceanalyse i forhold til dine kvalifikationer. Samtalen kan også give dig ideer til egentlige tekniske forbedringer af din ansøgning, samt eventuelt give yderligere information om virksomheden og eventuelle andre fremtidige muligheder. Men forbered dine spørgsmål, så du får noget ud af dine anstrengelser.

Til sammenligning er det f.eks. de færreste professionelle sportsudøvere, der ikke efter et nederlag bruger lang tid på at analysere, hvad der gik galt, og hvordan man kan forbedre sig inden næste kamp.

Afslag efter interview - brug det
Jobinterview kræver ligeledes træning. Et afslag kan endnu engang være kilden til forbedring. Lad være med at ringe og forsøge at overbevise virksomheden om, at du er den rigtige til jobbet - kampen er slut. Bed i stedet om en konkret tilbagemelding på f.eks. hvilke af dine styrker og svagheder intervieweren hæftede sig mest ved i forhold til jobbet. I mange tilfælde er det ligeledes muligt at få en dialog omkring, hvilken type job og position du med din personlige og faglige profil vil kunne passe til og trives med. Brug tid på at overveje spørgsmål, konkrete spørgsmål, så du ikke bare får en sang fra de varme lande - og ring ikke bare for at ringe.

Næste skridt og dine alternativer
Der er mange af de nævnte områder, du sikkert kan forbedre dig på. Derfor er det væsentligt, at du fokuserer på din jobsøgningsstrategi og efterfølgende prioriterer og handler derudfra.

Hvis du har været arbejdsløs i et stykke tid, er du sikkert træt af at skulle fortælle venner og bekendte, at du stadig ikke har fundet et nyt job. Tager du imidlertid principperne omkring jobsøgningsstrategien til dig, har du nu noget meget sjovere og fremadrettet at fortælle om og diskutere - og husk at inddrage dem, som en del af dit netværk.

Din uddannelse og udvikling slutter aldrig. En del af din jobsøgningsstrategi handler ligeledes om, at du tager dig tid til at overveje, hvad du vil, og hvordan du som menneske både fagligt og personligt kan udvikle dig.

Du står ved en skillevej, så husk at det ikke kun er vigtigt, at du passer til jobbet - jobbet skal også passe til dig og dine ønsker.