Sygdom

Syg og hvad så!

I FOA Sønderjylland prioriterer vi vores støtte til sygemeldte medlemmer meget højt. Og ofte har medlemmerne mange spørgsmål til, hvordan man skal forholde sig ved sygdom.

På denne side kan du finde information om:

 • Arbejdsfastholdelse
 • Undgå at blive syg
 • Når du er syg

  Ved sygdom er man IKKE pligtig til at oplyse sin arbejdsplads om, hvilken sygdom man lider af.

Arbejdsfastholdelse

Ved langtidssygemelding er der mange spørgsmål, der melder sig:
 • Kan jeg opsiges, mens jeg er syg?
 • Hvilke forpligtelser har min arbejdsgiver?
 • Hvor lang tid kan jeg få sygedagpenge?
 • Hvilke støttemuligheder er der, som kan hjælpe mig i arbejde igen?
 • Hvad sker der, hvis jeg ikke kan holde til at arbejde mere?
 • Lovgivningen er omfattende og vanskelig at finde rundt i !
I FOA Sønderjylland kan du få hjælp med:
 • Råd og vejledning om dine rettigheder og pligter som sygemeldt.
 • FOA Sønderjylland deltager - hvis du ønsker det - i samtaler med socialforvaltningen.
 • FOA Sønderjylland støtter dig i forhold til arbejdsfastholdelse, bl.a. ved at arrangere møder på din arbejdsplads.
 • FOA Sønderjylland hjælper dig med at forstå lovgivningen og guide dig frem til den løsning, der passer dig bedst.
 • FOA Sønderjylland hjælper i anke- og klagesager.
 • FOA Sønderjylland deltager på arbejdspladsen ved oprettelse af fleksjob og skånejobs for at sikre dine løn- og ansættelsesvilkår.

Undgå at blive syg

Er du medlem af FOA, er du samtidig i risikogruppen for langtidssygemelding.
Mange FOA medlemmer nedslides eller udsættes for arbejdsskader, der gør, at de må sygemelde sig.

Her er nogle gode råd, der kan nedsætte omkostningerne ved et hårdt og stressende arbejde:
 1. Pas på dig selv og regn ikke med at andre tager ansvaret for dig.
 2. Lyt til signaler fra din krop og respekter dem!
 3. Bed om aflastning eller en kollegas hjælp, hvis du synes, det er nødvendigt.
 4. Lad være med at tilsidesætte dig selv. Du får ingen tak den dag, du ikke kan arbejde mere.
 5. Sørg for, at de hjælpemidler, der er behov for er til stede - også der, hvor du arbejder.
 6. Brug din tillids- og sikkerhedsrepræsentant, der kan give gode råd og rejse arbejdsmiljøproblemer på din arbejdsplads.
 7. Snak med din arbejdsleder om omplacering eller skånehensyn, hvis du ikke kan holde til dit arbejde længere.
 8. Søg en § 28-aftale i din kommune, hvis din fraværsrisiko er forøget. Aftalen giver din arbejdsgiver ret til at få refunderet udgiften til sygedagpenge fra din første sygedag.

Når du er syg

Er du medlem af FOA, er du samtidig i risikogruppen for langtidssygemelding. Mange FOA medlemmer nedslides eller udsættes for arbejdsskader, der gør, at de må sygemelde sig.

Her er nogle gode råd, der kan nedsætte omkostningerne ved et hårdt og stressende arbejde:
 1. Bed FOA tage initiativ til et møde om din fremtid og muligheder på arbejdspladsen, hvis din arbejdsleder ikke gør det.
  I mødet bør deltage - ud over dig selv og din leder - en sygedagpengemedarbejder fra din kommune, tillidsrepræsentanten og en repræsentant fra FOA
 2. Stil forslag til din arbejdsleder om, hvordan du kan klare arbejdet fremover.  Omplacering kan ske inden for hele arbejdspladsen
 3. Udnyt mulighederne for delvis raskmelding og arbejdsprøvning i andre funktioner på din arbejdsplads, mens du stadig er sygemeldt
 4. Sig aldrig selv din stilling op, men drøft dine muligheder med FOA, inden du beslutter dig
 5. Du kan fyres, mens du er sygemeldt, men din arbejdsgiver har pligt til - efter de sociale kapitler i overenskomsten - at undersøge mulighederne for omplacering, skånehensyn, med mere
 6. Hold tæt kontakt til og rådfør dig med din læge. Han udsteder sygeattest og udtaler sig om dit helbred
 7. Pres på for hurtig og effektiv behandling hos din læge og på sygehuset. Tiden er ofte kostbar
 8. Vær opmærksom på, at der som udgangspunkt er 1 års varighedsbegrænsning på udbetaling af sygedagpenge fra din kommune. Det betyder noget, hvis du bliver opsagt. Al sygdom inden for de seneste 18 måneder medregnes, bortset fra de første to uger af sygdomsperioden.