Seniorpension

Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.

Folketinget har den 20. december 2019 vedtaget lovforslag L67 om seniorpension, og seniorpension kan tilkendes fra 1. januar 2020.

Det er en betingelse for tilkendelse af seniorpension, at:

 1. personen har højst 6 år til folkepensionsalder,
 2. personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse, og
 3. personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Det er desuden en betingelse, at borgeren opfylder de grundlæggende krav til statsborgerskab, bopæl og bopælstid, som gælder for ret til pension efter lov om social pension.

 • Man ansøger på borger.dk
 • Husk at have skatteoplysninger klar.
 • Skriv gerne i kommentarfeltet hvilket arbejde man kommer fra, hvilken lidelse man har og hvad man ikke længere kan klare.
 • Ydelsen 2021 udgør for:
  Enlige                    max brutto kr. 19.331,00(pr. måned), kr. 231.972,00 (årligt).
  Gift/samlevende     max brutto kr. 16.432,00(pr. måned), kr. 197.184,00(årligt).