Personalepolitik

Til en god personalepolitik hører, at du bliver spurgt, før du sættes til at afvikle opsparede timer.
Finder det ikke sted på din arbejdsplads, opfordres du til at oplyse din leder om at afvikling, ferie m.v som der er sat på tjenestetidsplanen uden først at være drøftet med dig er en urimelig personalepolitik.