Varsling af omsorgsdage


Hvornår skal omsorgsdage varsles?
Omsorgsfraværet skal varsles så tidligt som muligt.
Ved afvikling af en omsorgsdag skal der tages hensyn til forholdene på arbejdsstedet.

Hvad er tidligst muligt?
"Så tidligt som muligt" er forskellig fra situation til situation.

Eksempel 1
Hvis du planlægger en tur med dit barn til Legoland og ønsker at bruge en omsorgsdag til det, så skal varslet være i god tid og der skal tages hensyn til om det passer ind i arbejdsplanen og de øvrige forhold på arbejdsstedet.

Eksempel 2
Hvis du ønsker at bruge en omsorgsdag i direkte forlængelse af dit barns 1. sygedag for at kunne blive hjemme og passe barnet, vil "så tidligt som muligt" være opfyldt, hvis du varsler en omsorgsdag, den dag du meddeler, at du tager barnets 1. sygedag.

Konklusion
Der er forskel på varslets længde alt afhængig af, hvordan og i hvilken forbindelse du bruger din omsorgsdag.