Ret til omsorgsdage


 
Hvem har ret til omsorgsdage?
Offentligt ansatte fædre og mødre har ret til 16 omsorgsdage pr. barn.

Hvordan fordeles de 16 dage?
Dagene fordeles sådan, at du har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår fra barnet bliver født til og med det kalenderår, hvor barnet bliver 7 år.

Kan omsorgsdage overføres til det næste kalenderår?
Du kan ikke overføre ikke-brugte omsorgsdage fra ét kalenderår til det næste.

De 2 omsorgsdage du har pr. kalenderår pr. barn skal holdes senest den 31. december i kalenderåret.

Eksempel
Hvis du ikke har brugt de 2 omsorgsdage du har pr. kalenderår inden den 31. december, så har du fortabt retten til dem den 1. januar.

Omsorgsdage hvis du har lang barselsorlov
En kvinde, der føder i slutningen af et kalenderår og som holder 60 ugers barselsorlov, kan komme i den situation, at hun mister 4 omsorgsdage, som hun er berettiget til i fødselsåret og barnets første leveår.
Hun risikerer at miste de 4 omsorgsdage, fordi man kun har ret til at overføre omsorgsdage fra fødselslåret til barnets første leveår, og ikke til barnets andet leveår.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2002 ville arbejdsgiverne ikke være med til at aftale, at man i disse situationer kan få ret til at overføre de omsorgsdage, som man har været forhindret i at holde efter en lang barsel.
KTO har dog forbeholdt sig ret til at indbringe en konkret sag for Ligestillingsnævnet ved førstkommende lejlighed.