Afholdelse af omsorgsdage


Afvikling
Omsorgsdage kan afholdes som halve eller hele enkeltvise dage, eller som en samlet periode.


Forudsætning
Der er forudsat en betydelig grad af fleksibilitet og gensidig hensynstagen, vedrørende afholdelse af omsorgsdage, for både arbejdsgivere og lønmodtagere.