Nyt fra arbejdsskadestyrelsen

Er du tilkendt erhvervsevnetab beregnet efter deltidsansættelse?

Højesteret har afsagt 2 domme om fastsættelse af årsløn og erhvervsevnetabsprocent for deltidsansatte. det betyder, at nogle sager skal gå om. Formålet er at undersøge, om en evt. erstatning af tab af erhvervsevne er sat for lavt.
Kontakt derfor din afdeling i FOA, som vil sikre sagen videresendt til Arbejdsskadestyrelsen til genoptagelse.