Ansættelse

Ti tommelfingerregler, når du skifter job


 1. Den der tør stille krav, får det bedste job og den højeste løn.
 2. Skift aldrig stilling uden at overveje om du vil kræve at gå op i løn.
 3. Husk altid at vide hvad du vil have i løn, før du kommer til samtale. Husk altid at drøfte funktions-, kvalifikations- og resultatløn.
 4. Få det på skrift, hvis der ved samtalen bliver givet løfter om fremtidige lønstigninger, uddannelsestilbud eller andet.
 5. Sørg altid for at kende stillings- og funktionsbeskrivelse for dit nye job, og drøft det altid med tillidsrepræsentanten før du skriver under på ansættelsesbeviset.
 6. Hvis du føler dig presset under samtalen, skal du hellere bede om en ny samtale end acceptere noget, du ikke kan leve med.
 7. Skriv aldrig under på dit ansættelsesbevis før løn og vilkår for ansættelsen er aftalt med FOA Sønderjylland eller vores lokale tillidsrepræsentant
 8. Sig aldrig dit gamle job op, før du har et underskrevet ansættelsesbrev med færdigforhandlede forhold for din nye stilling.
 9. Accepter aldrig, at indholdet i din nuværende stilling ændres, før du har drøftet det med tillidsrepræsentanten, og før der er forhandlet løn for ændringen.
 10. altid med stedets tillidsrepræsentant før du går til samtale om dit nye job.


  Husk altid hvis du er i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant eller FOA Sønderjylland før stillingsskift.