Social - Sundheds sektor i FOA Sønderborg

Social og sundhedssektoren organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

 • Beskæftigelsesvejledere
 • Chefportører
 • Fodterapeuter
 • Handicaphjælpere
 • Hjemmehjælpere
 • Ledere/mellemledere ved kommunal omsorg
 • Neurofysiologiassistenter/-elever
 • Plejehjemsassistenter
 • Plejere
 • Portører
 • Servicemedarbejdere ved sygehuse
 • Social- og sundhedshjælpere/-elever
 • Social- og sundhedsassistenter/-elever
 • Sygehjælpere
 • Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem
 • Værkstedsassistenter og -ledere

 

Kontakt:    

Annette Paulsen Hansen

Sektorformand Annette Paulsen Hansen, tlf. 46 97 34 04 Mobil: 51 22 77 94
Mail: anph@foa.dk