Service sektorbestyrelse

David Hildebrandt, dahi@foa.dk - Politisk ansvarlig for service sektoren, Faglig konsulent, FOA Sønderborg

Henrik Hvid, hhvi@sonderborg.dk - Sektorformand 

Kjeld Jeppesen, kjjp@sonderborg.dk - Brobetjente

Flemming Boye, fboe@sonderborg.dk - Tekniske serviceledere

Suppleant: Bjarne Holm, bhon@sonderborg.dk - Teknisk serviceleder, plejehjem

Claus Christoffersen Fournaise, clfo@sonderborg.dk - Teknisk servicemedarbejder, skole

Brian Günther Valentin, bgva@sonderborg.dk - Parkeringsvagter

Henrik Winther, hwin@sonderborg.dk - Ejendomsserviceteknikere

Senest redigeret den 30.05.2024