Pædagogisk sektor i FOA Sønderborg

Pædagogisk sektor i FOA Sønderborg organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

  • Dagplejere
  • Dagplejeledere
  • Dagplejepædagoger
  • Omsorgsmedhjælpere
  • Private børnepassere
  • Pædagogiske assistenter
  • Pædagogiske assistent elever
  • Pædagogiske konsulenter
  • Pædagogmedhjælpere

 

Kontakt:

   Gitte Mikkelsen

Sektorformand Gitte Mikkelsen, tlf. 46 97 34 05, mobil: 51 29 85 19
Mail: gipm@foa.dk