Kontakt afdelingsbestyrelsen

Karsten Wohlgemuth, Afdelingsformand

Gitte Mikkelsen, Sektorformand i Pædagogisk sektor, FOA Sønderborg 

Annette Paulsen Hansen, Sektorformand i Social-Sund, FOA Sønderborg

David Hildebrandt, Servicesektor ansvarlig, Faglig konsulent, FOA Sønderborg

Jurate Elneff, Sektornæstformand i Pædagogisk sektor og fællestillidsrepræsentant for dagplejere

Conni Boysen Jørgensen, Fællestillidsrepræsentant for SOSU-personale i hjemmeplejen

Alice Heise, Fællestillidsrepræsentant for SOSU personale, Sygehus Sønderjylland

Troels Dueholm Rasmussen, Tillidsrepræsentant for SOSU personale, Ergo- og fysioterapi, Sygehus Sønderjylland

Ulla Madsen, Repræsentant for pædagogisk sektor

Marianne Kramer, Tillidsrepræsentant for pædagogisk personale og fællestillidsrepræsentant for skole- og daginstitutionsområdet

Kjeld Jeppesen, Tillidsrepræsentant for det maritime personale på broerne

Henrik Winther, Tillidsrepræsentant for tekniske servicemedarbejdere i Distrikt Sydals

Brian Valentin, Tillidsrepræsentant for tekniske servicemedarbejdere (parkeringsvagter m.fl.) og formænd