Afdelingsbestyrelsen i FOA Sønderborg

Afdelingsbestyrelsen i FOA Sønderborg består af:

Fagforeningsformand Karsten Wohlgemuth.

Social- og Sundhedssektoren repræsenteres af sektorformand Annette Paulsen Hansen, samt fællestillidsrepræsentant Conni B. Jørgensen, fællestillidsrepræsentant Alice Heise og fællestillidsrepræsentant Susanne Petersen.

Pædagogisk sektor repræsenteres af sektorformand Gitte Mikkelsen og sektornæstformand Jurate Elnef, samt fællestillidsrepræsentant Marianne Kramer og Ulla Madsen.

Service sektoren repræsenteres af sektorformand Henrik Hvid, tillidsrepræsentant Henrik Winther, tillidsrepræsentant Brian Valentin og faglig konsulent David Hildebrandt.

Alle er valgt af den samlede generalforsamling, alle for en valgperiode på 4 år.