Afdelingsbestyrelsen i FOA Sønderborg

Afdelingsbestyrelsen i FOA Sønderborg består af:

Faglig konsulent Karsten Wohlgemuth.

Social- og Sundhedssektoren repræsenteres af sektorformand Annette Paulsen Hansen, samt fællestillidsrepræsentant Conni B. Jørgensen, fællestillidsrepræsentant Alice Heise og tillidsrepræsentant Troels Dueholm Rasmussen.

Pædagogisk sektor repræsenteres af sektorformand Gitte Mikkelsen og sektornæstformand Jurate Elnef, samt fællestillidsrepræsentant Marianne Kramer og Ulla Madsen.

Service sektoren, tidligere Teknik-Service og Kost-Service, repræsenteres af sektorformand David Hildebrandt, sektornæstformand Kjeld Jeppesen og sektorbestyrelsesmedlemmerne tillidsrepræsentant Henrik Winther og tillidsrepræsentant Brian Valentin.

Alle er valgt af den samlede generalforsamling, alle for en valgperiode på 4 år.