Afdelingsbestyrelsen i FOA Sønderborg

Afdelingsbestyrelsen i FOA Sønderborg består af:

Faglig konsulent Karsten Wohlgemuth.

Social- og Sundhedssektoren repræsenteres af sektorformand Jytte Østergaard, samt fællestillidsrepræsentant Conni B. Jørgensen og tillidsrepræsentant Alice M.V. Heise.

Pædagogisk sektor repræsenteres af sektorformand Gitte Mikkelsen og sektornæstformand Jurate Elnef, samt fællestillidsrepræsentant Ulla Madsen og fællestillidsrepræsentant Marianne Kramer.

Service sektoren, tidligere Teknik-Service og Kost-Service, repræsenteres af sektorformand David Hildebrandt, sektornæstformand Kjeld Jeppesen og sektorbestyrelsesmedlemmerne tillidsrepræsentant Henrik Winther og tillidsrepræsentant Brian Valentin.

Alle er valgt af den samlede generalforsamling, alle for en valgperiode på 4 år.