Overvejer du at skifte til Det Faglige Hus eller KRIFA?

Tanker fra en tillidsrepræsentant

I disse tider, hvor der bliver lavet stramninger og nedskæringer overalt, kan det måske virke fristende at spare et par kroner ved at melde sig ud af sin fagforening og ind i de billigere, gule ”fagforeninger”.
Hvis du går med sådanne overvejelser, kan du med fordel læse nedenstående – når du skal træffe den, for dig, rigtige beslutning.

Med et kort historisk tilbageblik, så opstod de gule ”fagforeninger” under strejke i Frankrig i 1880’erne, da en gruppe strejkebrydere valgte at bryde strejke og solidaritet og gå sammen med arbejdsgiverne.
Dette medførte, at de måtte barrikadere sig i et hus, hvor ruderne efterfølgende blev knust. Disse dækkede de til med gult papir, hvoraf navnet ”de gule” opstod.

I en lidt mere nutidig kontekst kan siges, at ”de gule” ikke er fagforeninger, men fagFORRETNINGER, der som alle andre forretninger har fortjeneste som mål.

En af årsagerne til, at forretninger som f.eks. KRIFA eller Det Faglige Hus kan tilbyde billigere medlemskab end FOA er, at de ikke er en del af, eller bidrager til, den danske aftalemodel, i modsætning til fagforeningerne, som er dyrere i medlemskab, men hvor en stor del af pengene går til overenskomstforhandlinger, som kan være krævende, både tidsmæssigt og økonomisk.

Sat på en spids kan man sige, at man i de etablerede fagforeninger betaler mere, for så at have en reel indflydelse på de arbejdsvilkår der aftales, såsom ferie, barsel, sygedage og lignende, mens man i de gule forretninger betaler mindre, men til gengæld også er uden indflydelse på tingenes gang.

Til gengæld forventer de gule forretninger så, at få en del af den kage, som er blevet til i forhandlingerne mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne – uden selv at skulle bidrage til fællesskabet.

Problemet bliver for alvor stort, hvis tilpas mange melder sig ind i ”de gule”, da fagforeningerne så mister retten til at forhandle, hvis de ikke repræsenterer størstedelen af arbejderne; og dermed kan arbejdsgiver selv bestemme løn og arbejdsforhold efter forgodtbefindende – og det bliver helt sikkert ikke til arbejdstagernes bedste.

Så kort sagt kan man sige, at hvis du siger ja til medlemskab i en gul ”fagforening”, så siger du indirekte, at du gerne vil nyde uden at yde og at gode og regulerede løn- og ansættelsesvilkår er ligegyldige for dig – for nok har det taget 100 år at opnå de vilkår, vi arbejder under nu, men at fjerne dem kan ske på MEGET kortere tid.