Gratis hjælp til bedre arbejdsmiljø på det kommunale område

Arbejdspladser på det kommunale område kan få gratis hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Et sundt psykisk arbejdsmiljø gør arbejdspladsen til et godt sted at være. Derfor skal det passes og vedligeholdes. SPARK er et gratis tilbud til alle kommunale arbejdspladser, som ønsker at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø. 


For at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø blev det ved overenskomstforhandlingerne 2015 aftalt, at der skulle tilbydes bistand til at arbejde for et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø under det såkaldte SPARK-projekt.

Ved overenskomstforhandlingerne 2018 blev det besluttet at fortsætte ordningen, hvor der er afsat 25 mio. kr. til den treårige periode, som overenskomsten løber.

SPARK (Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne) medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads, i deres arbejde med psykiske arbejdsmiljøproblematikker.

SPARK-konsulenterne vil, gennem dialog og faglig støtte, medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser.

De hjælper med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af kerneopgaven.

Den primære målgruppe er Lokal-MED og ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO).

Få mere viden her