Luis da Gama

Sektorformand

Foto af Luis da Gama
  • Email: jlcg@foa.dk
  • Telefon: 46 97 34 15: Mandag og torsdag
  • Mobil: 40 33 20 07

Badepersonale

Betjente ved staten

Betjentformænd

Idrætsassistenter

Skolebetjente,- medarbejdere og ledere

Teknik-service medarbejdere/ - ledere ved ældreboliger, daghjem og dagcentre

Teknik-servicemedhjælpere/ - afløsere

Rådhus- og biblioteksbetjente

Maritimt personale

Kommunalt og regionsansatte ejendomsserviceteknikere/ - elever

 

 

Au pair

Husassistenter ved syge-, pleje-, og rekreationshjem

Kantineassistenter/ - medhjælpere/ - ledere

Køkkenmedhjælpere/ - ledere 

Rengøringsassistenter/ - ledere

Serviceassistenter