Gitte Mikkelsen

Sektorformand

Foto af Gitte Mikkelsen
  • Email: gipm@foa.dk
  • Telefon: 46 97 34 05
  • Mobil: 51 29 85 19
Dagplejere
Dagplejeledere/ -souschefer
Dagplejepædagoger
Pædagogmedhjælpere
Omsorgsmedhjælpere
Pædagogiske assistenter/ - elever
Pædagogiske konsulenter