Annette Paulsen Hansen

Sektorformand

Foto af Annette Paulsen Hansen
  • Email: anph@foa.dk
  • Telefon: 46 97 34 04
  • Mobil: 51 22 77 94

Ansvarlig for social- og sundhedsområdet
Overenskomst spørgsmål
Lokal lønforhandling og forhåndsaftaler
TR samarbejde
Regionsarbejde
Barsel
Plejeorlov og ret til frihed af familiemæssige årsager