Seniorklubbens generalforsamling 2022

Indkomne forslag, herunder forslag til valg, skal være formanden i hænde senest d. 10. februar kl. 12.00.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-22-20-01
Tid:
Sted: FOA Sønderborg, Damgade 104
Målgruppe: For faglige efterløns/pensionistmedlemmer i FOA Sønderborg og deres ledsagere
Pris: Gratis for medlemmer. Ledsager 30 kr.
Tilmeldingsfrist: 25. februar
Tilmeld dig her