PenSam seniormøder - Få tips og inspiration til at planlægge din pension

Når du nærmer dig pensionsalderen, er det en rigtig god idé at få overblik over, hvilke muligheder du har.

PenSam afholder online seniormøder i maj og juni, og inviterer alle på 59 år og derover til at deltage.

Vi kommer blandt andet rundt om emnerne:

• Hvor, hvornår og hvordan vil du leve seniorlivet
• Muligheder i pensionsordningen
• Efterløn
• Tidlig pension
• Folkepension
• ATP og LD
• Nedsparring i ejerbolig som en del af din pensionsøkonomi

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Mødet foregår online i maj og juni - varer 1 ½ time og ledes af rådgivere fra PenSam Pension og PenSam Bank
Målgruppe: For medlemmer på 59 år og derover.
Ægtefæller/samlevere er også velkomne til at deltage.

Uddybende information og tilmelding på www.pensam.dk/senior