Bestyrelsen i Seniorklubben i FOA Skive

Seniorklubbens bestyrelse 2018

Bestyrelsesformand: Gunhild Pedersen
Vibevænget 50, 7870 Roslev
Tlf.: 2637 0888

Bestyrelsesmedlem: Hanne Eiskjær
Vindevej 18, 7800 Skive
Tlf. 3127 0088
Bestyrelsesmedlem: Grethe Rasmussen
Dalgas Alle 53, 2-3, 7800 Skive
Tlf.: 2122 4596

Bestyrelsesmedlem: Maja Terp Olesen
Granvænget 30, 7800 Skive
Tlf.: 2266 1808

Bestyrelsesmedlem: Anna Grethe Færck
Nordgaardsvej 112B, 7800 Skive
Tlf.: 6166 1686