Pædagogisk - FOA Skive

Pædagogisk sektor

Pædagogisk sektor repræsenterer ca. 500 medlemmer. Vi organiserer personale indenfor f.eks:

 - dagplejere
 - pædagogmedhjælper
 - dagplejepædagoger
 - undervisningsassistenter
 - omsorgsmedhjælper
 - og mange flere

I løbet af året afholder sektoren arrangementer og medlemsaftener med aktuelle emner for medlemmerne.