Bestyrelse FOA Skive

 Patrick Olesen   Patrick Olesen
Afdelingsformand
Mail: paol@foa.dk
     
 Sektorformand Malene Nygaard Laursen   Malene Nygaard Laursen
Stedfortræder
Sektorformand for
Social- og sundhedssektoren
Kost- og servicesektoren
Mail: mnla@foa.dk
     
 Sektorformand Gitte Hansen  

Gitte Hansen
Sektorformand for
Pædagogisk sektor
Mail: giha@foa.dk

     
 Hanne Bistrup Andersen   Hanne Bistrup Andersen
Sygehjælper
Mail: hban@skivekommune.dk
     
 Afdelingsbestyrelsesmedlem Anita Skov   Anita Skov
SOSU-hjælper
anis@skivekommune.dk
     
 Lene Herlufsen  
Lene Herlufsen
SOSU-assistent
lher@skivekommune.dk
     
   
Solveig Jakobsen
Dagplejer
dalstrup@live.dk
     
 Gunhild Pedersen   Gunhild J. Pedersen
Formand for seniorklubben
gundhild7492godmail.dk
     
     
 Stephan-Vorup   Stephan Vorup
Teknisk servicemedarbejder
scv@kclimfjord.dk