Får du for lidt i sygedagpenge?

Er du sygemeldt og på sygedagpenge er der absolut grund til at få tjekket, om de er beregnet rigtigt

Mange af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og får erfaringsmæssigt for lidt i sygedagpenge.

Har du været deltidsansat, og er du blevet opsagt grundet sygdom, og derfor er havnet på sygedagpenge, som kom i FOA Skive og få lavet et hurtigt sygedagpengetjek.

Mens du er sygemeldt og får løn, får din arbejdsgiver refusion i de sygedagpenge, som du ellers ville kunne have fået.

Men... arbejdsgiver får kun refusion i forhold til din beskærtigelsesgrad.

Når lønnen ophører, skal sygedagpengene beregnes som dagpenge ved ledighed, hvis du er medlem af A-kassen.

Og her tæller al løn med. Det vil sige f.eks. funktionstillæg, alle arbejdstidsbestemte tillæg samt eget pensionsbidrag - og det kan gøre en væsentligt forskel til fordel for dig.

Hvad siger loven?
§51 i sygedagpengeloven bestemmer, at du skal have samme sats i sygedagpenge som hvis du var ledig og medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Heldigvis  er kommunerne dog normalt opmærksomme på denne problemstilling, men der kan ske fejl alle steder

Så kom for en sikkerheds skyld i din afdeling og få sygedagpengene tjekket.
Der kan være mange penge at hente