Stop af sygedagpenge

Ny praksis

Kommunerne kan først standse sygedagpenge efter lovens § 24 og § 27, når kommunen har truffet en gyldig afgørelse. Se eksempel nedenfor.

Kommunen kan altså ikke træffe afgørelse om lukning af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, typisk til revurderingstidspunktet efter 22 uger, eller efter 52 uger, som det var tidligere, men skal altså fortsætte udbetaling af sygedagpenge herefter, indtil gyldig afgørelse er truffet.

Dette er følgerne efter en Højesteretsdom, som Ankestyrelsen har tabt, og derfor har måttet fastlægge ny praksis i sin principafgørelse 75-15.

 

Har du sygedagpenge til gode?

Der er helt sikkert mange, der har fået stoppet sygedagpengene med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at hvis afgørelsen er dateret efter datoen for udløbet/stop af sygedagpengene, kan du altså have sygedagpenge til gode.

Dette kan typisk være tilfældet, hvis der er lukket for sygedagpenge, og du er kommet i jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse, som oftest er på en lavere sats end sygedagpengene, men også hvis du er kommet på kontanthjælp, eller ingen offentlig forsørgelse, som tidligere kunne ske ved lukning efter de 52 uger.

 

Eksempel:

Kommunen afgjorde den 15. oktober 2015, at dine sygedagpenge skulle stoppes med udløbet af august 2015, og at du herefter skulle i et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse.

Dette er nu ulovligt med baggrund i dommen. Sygedagpengene kunne først stoppes den 15. oktober 2015.

Da ressourceforløbsydelsen oftest er lavere end sygedagpengene, kan du således have sygedagpenge til gode for tiden 01. september til 15. oktober med differencen mellem sygedagpenge og ressourceforløbsydelsen.

 

Hvad gør du nu?

Find din afgørelse om stop af sygedagpenge frem – herefter har du to muligheder:

Hvis du kan konstatere, at du dine sygedagpenge er stoppet med tilbagevirkende kraft, så kan du tage fat i kommunens sygedagpengeafdeling og få det kontrolleret og efterreguleret.

Ellers kontakt FOA Skive herom på 4697 2080, så vi kan se på dine papirer sammen.