Generalforsamlinger i FOA Silkeborg-Skanderborg

Generalforsamlingerne er de øverste myndigheder i FOA, og afholdes hvert andet år.


Afdelingen afholder generalforsamlinger i ulige årstal. 

 

Sektorerne afholder generalforsamlinger i lige årstal


I kolonnen i venstre side kan du se materialet til generalforsamlingerne så snart det er trykt, og efter generalforsamlingen vil referatet ligeledes kunne hentes.

 

Under ARKIV kan du finde materiale og referater fra tidligere års generalforsamlinger.