Afdelingslove - FOA Silkeborg-Skanderborg

Grundlaget for alt arbejde i FOA Silkeborg-Skanderborg er de love, som er vedtaget af den øverste myndighed i afdelingen, generalforsamlingen.

Du kan læse afdelingslovene her:

Afdelingslove FOA Silkeborg-Skanderborg