Samarbejde med borger med psykiske lidelser

Det udfordrende samarbejde med borgere med psykiske lidelser - sagssupervision

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9999-19-46-95
Tid: til
Sted: FOA Silkeborg-Skanderborg, Granhøjvej 18, Silkeborg
Ledige pladser 15
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Oplægsholder og Supervisor Bente Hangaard.

Efter et kort oplæg om de generelle udfordringer og kompetence krav, som relations arbejdet med denne borgergruppe stiller til medarbejderne, vil der være mulighed for sags-supervision i forbindelse med konkrete udfordringer med brogerer fra egen praksis.

Medbring derfor gerne anonymiserede cases, som du ønsker supervision på. Der vil være mulighed for at arbejde med 2-3 borgercases.

Vi vil arbejde med temaer som:

Relationsarbejdets betydning for et stabilt og konstruktivt samarbejde med borgeren.

Hvordan arbejdes der recovery orienteret med disse borgere?

De meningsfulde forklaringer på borgerens adfærd.

De pædagogiske/neuropædagogiske værktøjer.

Krav og mestring

Det psykiske arbejdsmiljø og sikkerhed.

Det tværfaglige /tværsektorielle samarbejde.

Det gode samarbejde med borgerens pårørende

Evt. kort genopfriskning af viden om diagnoser

  

Tilmelding senest d. 28. oktober:

FOA er vært med frokost og kaffe.


På vegne af bestyrelsen for social- og sundhedssektoren

Lone Smedegaard