Skolereform 2014

Skolereformen bliver udmøntet i august 2014, og får stor betydning for de af vores medlemmer der er ansat i SFO'erne og i skoledelen.

Reformen indebærer at børnenes skoledag bliver længere, og dermed får de en kortere dag i SFO'en. Allerede nu arbejder vi i Pædagogisk Sektor med at undersøge og påvirke politikere og forvaltninger i vores 3 kommuner, så pædagogmedhjælperne også kan indgå i den understøttende undervisning i skolen.

Skolereformen siger, at der skal være varierende og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt svage og fagligt stærke elever. Der skal være understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevens undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.
Den længere tid i skolen skal sikre, at alle børn er fysisk aktive og får tilbudt lektiehjælp.

Undersøgelser fra f.eks. Greve og Skive kommuner viser, at pædagogmedhjælpere ansat som undervisningsassistenter medvirker til at styrke det faglige udbytte hos de fagligt svageste elever.

Selv om vi, fra sektorens side, gør hvad vi kan for at sikre så mange jobs så muligt i skolerne, er det også vigtigt at du som pædagogmedhjælper italesætter dine kompetencer og kvalifikationer, og er synlig i dialogen om det fremtidige arbejde i skolen, i forbindelse med skolereformen.

Læs her: