Særligt for Dagplejere

Som dagplejer er man på nogle områder opfattet af særlige regler.

Dagplejens fradrag i procent opdelt i år.

  • For indkomståret 2010: 46%
  • For indkomståret 2011: 46%
  • For indkomståret 2012: 47%
  • For indkomståret 2013: 48%
  • For indkomståret 2014: 50%
  • For indkomståret 2015: 52%
  • For indkomståret 2016: 54%
  • For indkomståret 2017: 56%
  • For indkomståret 2018: 58%
  • For indkomståret 2019 og frem: 60%

 

Skattefradrag under sygdom/barsel.

Som dagplejer skal du være opmærksom på, at du under længerevarende sygdom, hvilket vil sige en sygeperiode på over 3 måneder indenfor et indkomstår, kun er berettiget til dit skattemæssige fradrag i de første 90 dage.

I forbindelse med barsel, er du ikke berettiget til fradraget fra den første dag med løn under barsel eller dagpenge.

Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at få det ændret. Du skal derfor henvende dig i dit skattecenter eller gå på hjemmesiden www.skat.dk for at få ændret dit skattekort.

Lagt på den 21.11.2011