Vores faste arrangementer

FOA Roskilde afholder flere arrangementer for medlemmer og deres familier.

Hvert år tilbyder vi:

1. maj morgenbord med taler.
Gratis for alle medlemmer og deres familie.

Sommerudflugt
Går til et sommerland, Cirkusland eller andet. Der vil være deltagerbetaling. 

Aftenarrangementer med foredrag eller underholdning.
Der kan være deltagerbetaling.

Julemærkemarch
Afdelingen giver tilskud til deltagerbetalingen for alle medlemmer med familie. Overskuddet går til Julemærkehjemmene.

Juletræsfest
Afdelingen afholder hvert år juletræsfest mellem jul og nytår.
Selve arrangementet er gratis. Dog skal der betales for godtepose.

FOA Roskilde's arrangementer annonceres på oversigten med arrangementer.