SOSU området

ZBC Roskilde

2019

21.01.2019: Medicinadministration.  

11.03.2019: Arbejdet som omsorgsmedhjælper.

06.03.2019: Medicinadministration med IKV test.

18.03.2019: Sang & musik i relationen med mennesker med demens.

25.03.2019: Sårbehandling, behandlingskrævende sår.

03.06.2019: Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens.

02.09.2019: Værtskab og sociale rammer for ældres måltider.

02.09.2019: Klinisk observation, refleksion og handling.

03.09.2019: Samarbejde med pårørende.

16.09.2019: Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling.

05.11.2019: Seksualitet og handicappede.

03.12.2019: Deeskalerende kommunikation.

09.12.2019: Arbejdet med sindslidende med misbrug.