Socialpædagogik & psykiatri

ZBC Roskilde 

2019

21.01.2019: Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet.

04.02.2019: Recovery i psykiatrien.

04.03.2019: Dokumentation og handleplaner - Pæd. målgrupper.

01.04.2019: Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien.

08.04.2019: Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2. 

06.05.2019: Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde.

13.05.2019: Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet.

20.05.2019: Arbejdet med laveffektive metoder - Low Arousel.

12.06.2019: Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser.

02.09.2019: Værtskab og sociale rammer for ældres måltider.

02.09.2019: Arbejdet med totalkommunikation.

09.09.2019: Mennesker med funktionsnedsæt./psykiske lidelser.

02.10.2019: Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud.

05.11.2019: Seksualitet og handicappede.

11.11.2019: Voksenhandicap - aldring og demens.

03.12.2019: Deeskalerende kommunikation.

09.12.2019: Arbejdet med sindslidende med misbrug.