Pædagogik

ZBC Roskilde 

2019

21.01.2019: Den styrkende pædagogiske læreplan.  

28.01.2019: Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet.

04.02.2019: Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner.

04.03.2019: Arbejdet med børn i udsatte positioner.

01.04.2019: Brugerindflydelse i pædagogisk praksis.

08.04.2019: Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2.

06.05.2019: Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde.

20.05.2019: Børn og natur.

16.09.2019: Leg og læring med digitale medier.

04.11.2019: Arbejdet som dagplejer.

05.11.2019: Seksualitet og handicappede.

03.12.2019: Deeskalerende kommunikation.