Sjællandske sygehusfyringer er en uholdbar hovsaløsning

Regionsledelsen kan endnu nå at begrænse de bebudede masseafskedigelser, der vil føre til en ond spiral med personaleflugt og øgede sundhedsudgifter til skade for patienterne, lyder det fra 21 faglige organisationer i Region Sjælland.

Det giver hverken på kort eller lang sigt megen mening, når Region Sjælland planlægger fyringer af op mod 317 medarbejdere og nedlæggelse af yderligere flere hundrede ubesatte stillinger som led i en akut sparerunde på de sjællandske sygehuse. Sådan lyder det fælles budskab fra faglige organisationer, der repræsenterer samtlige medarbejdere i Region Sjælland.

På den korte bane vil masseafskedigelserne for det personale, der endnu har et arbejde at udføre, betyde øget arbejdspres, mistrivsel, dårligt arbejdsmiljø og øget sygefravær. Det giver voldsomt øgede udgifter på vikarkontoen, der igen er med til at dræne regionen for penge til kerneopgaverne. De ansattes organisationer frygter derfor, at patienterne bliver sorteper, og får en stadig ringere sygehuskvalitet med stadig øget risiko for patientsikkerheden.

De forskellige opgaver med behandling, diagnosticering, pleje og administration forsvinder ifølge de faglige organisationer ikke, bare fordi personalet forsvinder. Tværtimod har personalet på de sjællandske sygehuse år efter år leveret stadigt stigende produktivitet i form af flere behandlinger, udredninger og opfølgninger.

På den lidt længere bare vil de bebudede fyringer tappe de sjællandske sygehuse for kvalitet, faglig viden og økonomi. Det vil medføre længere indlæggelser, flere genindlæggelser og behandlingsgarantier, der ikke kan overholdes, og på sigt vil det betyde, at regionen står med flere økonomiske udfordringer i sidste ende.

De faglige organisationer opfordrer ledelsen i Regionen til at tage andre værktøjer i brug, og peger blandt andet på at regionen skal strække besparelserne over flere år, og her benytte personaleomsætningen, som i forvejen er højre i Region Sjælland end i øvrige regioner, til at nedbringe antallet af afskedigelser.

Det er også nødvendigt at sætte kvalificeret fokus på arbejdsmiljøet, som - på trods af afsatte puljemidler i Region Sjælland - stadig er for ringe. Der skal være det tilstrækkelige antal medarbejdere i forhold til de opgaver, der skal varetages på alle af Regionens arbejdspladser. Gentagne trusler om fyringer fordrer ikke et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Kontakt for flere oplysninger:
Ann Søgaard - Sektor formand SOSU - FOA - mobil: 29275644.
Rikke Kristensen - Regionsformand - Kost og Ernæringsforbundet - mobil: 23378507.
Anja Lykke Aakeson - Kredsformand - Danske Bioanalytikere Sjælland - mobil: 50410192.

 

De faglige organisationer er:
FOA-region Sjælland, Danske Bioanalytikere Sjælland, Jordemoderforeningen Sjællandskredsen, Dansk Metal Sydøst, Radiograf Rådet Sjælland, Dansk Sygeplejeråd kreds Sjælland, Danske Fysioterapeuter, Forbundet Arkitekter og Designere, Ingeniørforeningen IDA, JA, Dansk Metal Midt-Vestsjælland, Dansk Journalistforbund, Socialpædagogerne Midtsjælland, Overlægeforeningen/FAS, Ergoterapeuter i Region Sjælland, DJØF, Dansk Magisterforening, Dansk Psykologforening, Yngre læger kreds Sjælland, Pharma Danmark og HK Kommunal Sjælland.