(28/4) Støtteerklæring til personalet på Center Lindegården

FOA Roskilde har modtaget nedenstående støtteerklæring fra Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforenings Hovedbestyrelse udtrykker med denne udtalelse vores støtte og opbakning til medarbejderne på Lindegården, der i dag er samlet til fagligt møde. Dansk Socialrådgiverforening bakker fuldt og helt op om medarbejdernes berettigede krav på et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

 

Dansk Socialrådgiverforening arbejder for, at alle medarbejdere, der har opgaver med psykisk syge borgere, kan forvente en forudsigelig og sikker hverdag, hvor der både er fokus på borgerens behov og vilkår og samtidigt på medarbejdernes arbejdsmiljø.

 

Vi støtter kravet om udvikling af særlige tilbud til borgere, der ikke kan håndteres forsvarligt i de rammer, der er på botilbud af Lindegårdens karakter.

 

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer Københavns Kommune til omgående at etablere de nødvendige foranstaltninger på Lindegården og andre lignende institutioner, der kan sikre medarbejderne sikkerhed og et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø i hverdagen.

 

På vegne af Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening

Formand Majbrit Berlau