(19/1) Pædagogisk arbejde i folkeskolen

SOSU Sjælland tilbyder dette kursus til pædagogisk personale i folkeskolen.
Kurset er gratis hvis du er i job, og der kan søges VEU- og befordringsgodtgørelse.

På kurset lærer du, hvordan du inddrager bevægelsesaktiviteter for børn i dagligdagen, og hvordan du tænker og tilrettelægger understøttende undervisning med læringsmål for øje. Du vil også arbejde med mobning blandt børn, børn med særlige behov, og den inkluderende praksis.

Kurset indeholder:

 • Tværfaglighed.
 • Hvad er børn med særlige behov?
 • Hvordan kan vi møde disse børn?
 • Udfordringer i folkeskolen med inklusion.
 • Den inkluderende pædagogiske praksis.
 • Iagttagelse og iagttagelsesteknikker.
 • Observationsmetode.
 • Læring og læringsmiljø.
 • Planlægningsmetoder.
 • Hvordan forholder vi os som professionelle overfor mobning blandt børn?
 • Mægling i praksis.
 • Konflikthåndtering.

Kurset afholdes i Ringsted, og er på i alt 10 dage. Fra den 7. - 11. marts 2016 + fra den 4. - 8. april 2016.