(21/9) Praktikvejlederkonference

FOA inviterer til konference for praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen.

Årets konference stiller skarpt på forskellige læringsteorier og metoder, fordi FOA ønsker at give praktikvejlederne redskaber til at udvikle deres faglighed som vejledere til gavn for elevernes læring.

Konferencens overordnede sigte er at give dig, som arbejder med praktikvejlederfunktionen på de 2 uddannelser, inspiration til det videre arbejde med at uddanne elever til gode praktikere.

Du vil blandt andet blive præsenteret for den nye praktikvejlederuddannelse, hvor det nye indhold i uddannelsen vil blive elementer af de præsenterede læringsmetoder.

Invitationen er til alle praktikvejledere.

Konferencen holdes i København den 7. december 2015, og i Kolding den 14. december 2015.

Se programmet til konferencen, og tilmelding skal ske via nedenstående: