Fra stress til trivsel

Foredrag med Thomas Milsted

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Hotel Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
Målgruppe: Medlemmer af faglig afdeling i FOA Roskilde

Thomas Milsted er tidligere direktør i Center for stress, og tidligere generalsekretær i stressfonden.

Thomas er skarp og præcis, og efterlader tilhørerne med en fornemmelse af at der er noget at gøre. At det nytter, og at de redskaber de er blevet præsenteret for er lige til at gå til.

I foredraget - Fra stress til trivsel, er hovedvægten lagt på: 

  • At tage ansvaret for egen stress.
  • At give en indsigt i stressens opståen, og at vise hvordan vi kan handle ud fra denne indsigt.
  • at forstå stress som en meget kompleks størrelse, hvor det ikke nødvendigvis handler om skyld og årsag, hvilket igen er nødvendigt for at forstå, hvornår man som medarbejder eller som leder bærer et ansvar. Stress kan ikke isoleret set forklares med arbejdspladsens forhold, men må også ses i sammenhæng med individets personlighed.

Læs mere 

Tilmelding kan ske er på siden, på tlf. 4697 1990 eller på email: roskilde@foa.dk