Generalforsamling i Servicesektoren

Torsdag den 4. april 2019, kl. 18.30. Spisning fra kl. 18.00.

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA Roskilde, Fuglebakken 2, 4000 Roskilde
Målgruppe: Medlemmer af Servicesektoren i FOA Roskilde
Tilmeldingsfrist: Til spisning kl. 18.00 er mandag den 25. marts 2019 Tilmeld dig her

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Godkendelse af forretningsorden.
3.  Beretning v/sektorformanden.
4.  Indkomne forslag.
5.  Valg til sektorbestyrelsen.
     A. 1 bestyrelsesmedlem.
     B. 1 bestyrelsesmedlem.
     C. 1 bestyrelsessuppleant.
     D. 1 bestyrelsessuppleant.
6.  Valg til afdelingsbestyrelsen.
     A. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem.
     B. 1 Bestyrelsessuppleant.
7.  Eventuelt.

Se detaljeret dagsorden

Indkomne forslag samt kandidatforslag, der ønskes behandlet på sektorgeneralforsamlingen, skal være sektoren i hænde senest 21 kalenderdage før generalforsamlingens afholdes, det vil sige fra den 21. marts 2019.

Indkomne forslag, samt kandidatforslag kan afhentes i afdelingen 14 dage før generalforsamlingen, det vil sige fra den 21. marts 2019.

Adgang til generalforsamlingen har sektorens medlemmer der ikke er i kontingentrestance udover 1 måned.
Ved indgangen skal oplyses medlemsnr. eller fødselsdato.

Før generalforsamlingen byder sektoren kl. 18.00 på et mindre traktement.
Ønsker du at spise med, skal tilmelding ske senest mandag den 25. marts 2019, her på siden eller på tlf. 4697 1990, eller ved personlig henvendelse i afdelingen med oplysning om navn og medlemsnummer.

Med venlig hilsen

Jane Hermine Pointinger
Faglig konsulent