FOA tillidsvalgte


I FOA afdelingerne i Region Sjælland er vi glade og stolte over vores tillidsvalgte, der dagligt gør en stor forskel på de regionale arbejdspladser - til glæde og gavn for kolleger og samarbejdspartnere.

Følgende FOA tillidsvalgte er repræsenteret i MED-Hovedudvalget

Jes Hansen                      Medlem af MED-Hovedudvalget
Alice Strandgaard AMR i MED-Hovedudvalget
Ralf Cliff Pedersen AMR i MED-Hovedudvalget
Lone Kikkert Suppleant til MED-Hovedudvalget
Jørgen Linder  Suppleant til MED-Hovedudvalget

 

Under fanebladene til venstre kan du se en oversigt over FOA fællestillidsrepræsentanter i Region Sjælland.